Viktig informasjon om korona-vaksinen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonen mot korona pågår nå og utover sommerferien frem til alle som ønsker det er vaksinerte. Vi i Muslimsk Dialognettverk oppfordrer alle til å ta vaksinen når de får tilbud fra kommunen sin. For mer info, les videre:

Så langt har mer enn 1,6 millioner personer i Norge blitt vaksinert med minst én dose koronavaksine og mer enn 1 million er ferdigvaksinert med to doser. Tilbudet er gratis.

Mange får tilbud om koronavaksine i sommer

Til sommeren vil kommunene få betydelig flere vaksinedoser. Det betyr at mange flere vil få tilbud om vaksine, kanskje mens de er på ferie. Det er derfor viktig at befolkningen er klar over de kan komme til å få tilbud om vaksine fra hjemkommunen sin i sommerferien og griper muligheten når kommunen tar kontakt.

Et viktig budskap er: «Snart er det din tur! I sommer får veldig mange tilbud om koronavaksine. Grip muligheten når du får tilbud av din hjemkommune».

Lettelser for de som er vaksinert

Målet med koronavaksinasjon er at vi kan gjenåpne samfunnet, men vi er ikke der riktig ennå. Det er allerede gitt flere lettelser for vaksinerte. Her beskriver vi hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1

Koronasertifikat

Koronasertifikatet skal fungere som et bevis på at man er beskyttet mot koronavirus, enten ved å være vaksinert eller ved å ha gjennomgått koronasykdom den siste tiden. Sertifikatet er i tråd med EUs regelverk om digitale koronasertifikater, og skal være klart i løpet av juni. Det arbeides med en trinnvis realisering av de ulike delene av løsningene i sertifikatet. Første trinn lansert i mai er en samlet visning av testresultat og vaksinasjonsstatus. I begyn­nelsen av juni vil sertifikatet inkludere gjennom­gått koronasykdom og være verifiserbart. Målet er at koronasertifikatet kan etableres i tråd med EUs rammeverk i slutten av juni. Det jobbes med å oversette informasjon om koronasertifikatet på ulike språk.

Les mer om koronasertifikat på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

KOMMUNIKASJONSMATERIELL TIL DELING

Kommuner, organisasjoner og andre som driver informasjonsarbeid kan laste ned og benytte FHIs informasjonsmateriell, tekster og grafiske elementer fritt.

Informasjonsmateriell om koronavaksine: https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/informasjonsmateriell-til-kommuner/?term=&h=1

Koronavaksine på 1-2-3 skriv: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Når er alle vaksinert?
Planen er at i løpet av sensommeren skal alle over 18 år ha fått tilbud om vaksine. Hvor raskt det går avhenger av hvor mange vaksinedoser vi får til Norge fremover. Se utdypende informasjon her: https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/ 

Vil vaksinen bidra til mindre smitte?

Nyere studier viser at vaksinasjon reduserer smittespredningen betydelig. Men vaksine gir ikke garanti mot å kunne spre smitte videre, derfor må også vaksinerte følge smittevernrådene. Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/ 

Fungerer vaksinen mot mutert virus?

Så langt fungerer koronavaksinene godt mot muterte virus. De kan i noen tilfeller ha noe redusert effekt, men reduserer faren for alvorlig koronasykdom og dødsfall.

Hvilke vaksiner brukes i Norge?

I vaksinasjonsprogrammet brukes RNA-vaksinene fra BioNTech/ Pfizer og fra Moderna. Les mer: Slik virker RNA-vaksinene https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#slik-virkerrnavaksinene

Hvorfor er det noen vaksiner som ikke brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet?

Koronavaksinene fra Janssen-Cilag og AstraZeneca brukes ikke i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Det skyldes en helhetsvurdering av risikoen for sjeldne, men alvorlige bivirkninger av disse vaksinene. Dette, sett opp mot smittesituasjonen i Norge og at vi har alternative vaksiner tilgjengelig gjør at vi ikke behøver å bruke disse vaksinene nå. Vaksinen fra AstraZeneca ble brukt i Norge fram til midten av mars 2021, mens vaksinen fra Janssen-Cilag aldri har vært brukt i det norske vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen her besluttet at vaksinen fra Janssen etter hvert skal kunne tilbys utenfor programmet i spesielle situasjoner. Dette er ikke et tilbud som er på plass enda. Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frivillig-vaksinering-med-janssen-vaksinen-er-ikke-tilgjengelig-enda/id2849589/

MER INFORMASJON:

Oppdatert informasjon om koronavaksine:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Kommunene har ansvaret for vaksinasjonstilbudet lokalt. Sjekk din kommunes nettside for informasjon om hvilken gruppe som tilbys vaksine når og hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt. Personlige medisinske spørsmål rettes til fastlegen.

Dersom du fremdeles ikke finne svar, kan henvendelser som er knyttet til din rolle i informasjonsarbeid om koronavaksine rettes til folkehelseinstituttet@fhi.no