Tilbakeblikk på korona-året 2020-2021

Som paraplyorganisasjon har MDN opplevd å få gode tilbakemeldinger av våre medlemsmoskeer om koronainformasjonen. 

Våre medlemsmoskeer må berømmes for å ikke bare delta i den nasjonale dugnaden, men også for å være fremoverlent og ta en ledende rolle i dette arbeidet. De var de første som bestemte seg for å avlyse historiens første fredagsbønn, og dette skjedde før statsminister Erna Solberg hadde annonsert nedstenging. Det viser kun én ting; moskeer tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Helt siden mars 2020 har våre frivillige deltatt på viktige møter på både bydel-, kommunalt og nasjonalt nivå. Det gjorde at vi kunne gi førstehånds informasjon til våre medlemsmoskeer gjennom foretrukne kanaler for dem, og noen ganger oversatt til et språk som medlemsmoskeenes brukere lettere kunne forstå. 

Styret i MDN vil derfor rette en stor takk til frivillige, oversettere, imamer og moskeledere for den jobben dere har gjort i denne pandemien.  Det tette samarbeidet med helsemyndighetene, både lokalt og nasjonalt har gjort det enklere å sette fokus på de forskjellige fasene under pandemien. Vi har klart å motarbeide spredningen av falsk informasjon, samt motivere folk til å følge smittevernsregler. I starten handlet mye av arbeidet om å nå ut til folket med korrekt informasjon, og å teste seg ved mistanke om smitte. Deretter gikk fokuset mer over på vaksinasjon.

Oppslag om ulike konspirasjoner og usannheter som har utgitt seg for å være nyheter, har vi klart å motbevise og erstatte med pålitelig informasjon fra myndighetene i stedet. Vi spurte vår Covid-19-koordinator, Arshad Jamil, om hva var det viktigste han lærte under dette arbeidet. Han oppsummerer det slik:

“For meg var dette en enorm læringskurve; å se at bruk av enkle ord som “bør” og “skal” kan ha så stor betydning for kulturforskjeller, hadde jeg aldri tenkt på før. Når det er sagt, kan vi ydmykt konstatere at vi sammen fikk det til.” 

Arshad Jamil, COVID-19 koordinator og styremedlem.

Vi vet av erfaring at MDN og STL sitt samarbeid med helsemyndighetene har vært til stor hjelp slik at ledelsen i moskeene har fått tilstrekkelig med informasjon, samtidig som de ansvarlige hos myndighetene har fått situasjonsrapporten fra grasroten, slik at det har gjort deres arbeid enklere. Vi håper at vi kan opprettholde dette samarbeidet og at vi kan jobbe sammen om de felles utfordringer vi står overfor i Norge, også etter pandemien.  

Som Basim Ghozlan, forstander i Det Islamske Forbundet, og styremedlem i Muslimsk Dialognettverk, nevnte til Aftenposten “Vi forsøker også å være gode eksempler ved å følge smittevernreglene selv”.

Se Norges mest populære videoer om smittevernsregler her

Oppfordring til å vaksinere seg:
https://www.aftenposten.no/oslo/i/3989de/imamenes-oppfordring-foelg-reglene-ta-vaksinen
https://www.nrk.no/osloogviken/oppfordrer-fastende-muslimer-til-a-vaksinere-seg-1.15450239
https://www.utrop.no/nyheter/nytt/259465/
https://www.vl.no/religion/2021/04/12/fastende-muslimer-kan-ta-koronavaksine/

Samarbeid med andre organisasjoner:
https://www.noas.no/ramadan-og-korona/

Helse foran religionsplikt:

https://www.utrop.no/nyheter/kultur/214792/

Tilbyr moskelokaler til vaksinering:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KyPGV5/vil-aapne-moske-til-vaksinering

Tilsvar til stigmatisering av enkeltgrupper:

https://www.nettavisen.no/nyheter/mosk-leder-slar-tilbake-mot-sylvi-listhaug-jeg-skulle-onske-hun-var-med-og-dra-lasset/s/12-95-3424127311

Navn i nyhetene – 04.05.2020

https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/2020/05/04/a-faste-i-koronatida/