Starter Samtaletjeneste for muslimer

Muslimsk Dialognettverk, Diakonhjemmet Omsorg og Mental Helse starter Samtaletjeneste for muslimer. Tjenesten er for hele Norge, og åpner rett over påske – i starten på den muslimske høytiden Ramadan. Stiftelsen Diakonhjemmet gir økonomisk støtte til oppstart av tjenesten.

Samtaletjenester for muslimer vil primært foregå per telefon, og ta utgangspunkt i hets, fordommer og avvisning. Hensikten er å tilby veiledning og psykososial støtte til håndtering av ulike situasjoner.

Målet er å bistå enkeltindivider som opplever avvisning og hets, slik at de kan bære sine liv og takle sin hverdag. Samtaletjenesten vil møte innringere der de er med dilemma, etiske utfordringer, reaksjoner på hets og diskriminering. Tilbudet skal framstå som inkluderende, bredt og støttende, og vil være rettet tydelig inn mot muslimske brukere samt betjenes av kompetent personell.

Tiltaket vil i første omgang utvikles som et treårig prosjekt.

– Vi er en ideell og diakonal organisasjon og ser at kombinasjonen av vår kompetanse og posisjon gir oss en konkret mulighet for å handle. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Å være med på å støtte utviklingen av et slikt tilbud er i tråd med vårt diakonale formål og tradisjon om å være en organisasjon som møter både ulike gruppers og samfunnets behov, sier administrerende direktør og forstander Ingunn Moser ved Diakonhjemmet.

– Samarbeidet mellom Diakonhjemmet Omsorg, Muslimsk dialognettverk og Mental helse er et viktig signal om samarbeid og toleranse. Vi er ekstra sårbare under pandemien og det er nå enda viktigere at vi står sammen, avslutter Moser.

– Smittetrykk og muslimhets

– Smittetrykk og muslimhets samtidig har gjort at det er særlig krevende å være muslim i Norge i dag, sier leder av Muslimsk Dialognettverk og sjefsimam Senaid Kobilica.

– Vi er svært glade for å samarbeide med Mental Helse og Muslimsk dialog nettverk. Tjenesten gis på flere språk, retter seg mot muslimer, og blir betjent av frivillige og ansatte med både muslimsk og kristen bakgrunn, men også uten religiøs bakgrunn. Vi skal også snakke om godt smittevern og om etterfølgelse av smittevernrådene, sier direktør i Diakonhjemmet Omsorg, Helle Gjetrang.

– Vi står i en stolt diakonal tradisjon fra 1890, og er engasjert for mennesket, sier hun.

– Et felles ansvar

– Det er et felles ansvar å stå sammen med norske muslimer i denne situasjonen. Oslo skal være en by der alle skal føle seg velkomne og som en del av felleskapet, understreker Aud Karin Bjørn, fung. fagsjef i Mental Helse.

– Samtaletjenesten blir et viktig bidrag til at muslimer, som opplever hets og hatefulle ytringer, blir tatt på alvor og får støtte. Alle innbyggerne i byen vår skal oppleve at de er inkludert, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen.

– Det er grunn til bekymring når undersøkelser viser at 39%* av befolkningen mener at muslimer er en trussel for norsk kultur. Vi har en jobb å gjøre med å skape dialog og aksept for mangfoldet. Derfor vil byrådet i vår legge fram en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger, sier byråden.

FAKTA:

  • Samtaletjenesten er finansiert av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI), og Stiftelsen Diakonhjemmet
  • Muslimsk Dialognettverk (MDN) er en paraplyorganisasjon som gjennom sine medlemsmoskeer representerer over 30 000 norske muslimer.
  • Mental Helse er en Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

*) Kilde: HL-senteret 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge.