Pressemelding om Sians demonstrasjoner 23.08.2020

MDN tar sterk avstand fra vold og hat uansett hvem det er rettet mot og hvem som utfører det.

La det være helt klart, vår oppfordring er å totalt ignorere SIAN sine provokasjoner. Moskeer, imamer og muslimske ledere oppfordrer til ikke å møte opp og ikke ha noen motdemonstrasjon mot SIAN.

Det er et faktum at enkelte krefter lever av å spre rasisme i samfunnet, men vold er aldri svaret eller løsningen. Vi oppfordrer de som mener er blitt tråkket på til å bruke rettsvesenet.