Opprop fra det religiøse Norge #lahatetståalene

Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har for
andre gang i historien samlet seg om et felles opprop. Denne gang under parolen la hatet stå
alene.

Opprop
Religions- og livssynslederforumet i STL støtter Muslimsk Dialognettverk (MDN) og Islamsk
Råd Norge (IRN) i deres oppfordringer om å ikke styrke ytterliggående grupper som sprer hat
mot muslimer ved å møte opp på deres demonstrasjoner.

Religions- og livssynlederforumet i STL tar avstand fra all voldsbruk som svar på hatytringer
og fordømmer all vold mot politiet. Vi må bryte den negative spiralen vi er inne i hvor en
ytterliggående muslimfiendtlig gruppe får stadig mer oppmerksomhet i både inn- og utland.
La oss stå sammen og la hatet stå alene. Ikke møt opp på demonstrasjonene.

Signert: Olav Fykse Tveit (Den norske kirke), Bernt Eidsvig (Oslo katolske bispedømme),
Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk), Manirathana Thero (Buddhistforbundet), Joav
Melchior (Det mosaiske trossamfunn), Tom Hedalen (Human-Etisk Forbund), Gurmail Singh
Bains (Sikhsamfunnet i Norge), Zahoor Ahmad (Ahmadiyya muslim jama´at), Surinder Nath
Joshi (Sanatan Mandir Sabha), Berit Hagen Agøy (Norges Kristne Råd), Tarjej Pedersen (Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige), Kristine Høiland (Kristensamfunnet i Norge), Kari Bansal
(Holistisk Forbund).

#lahatetståalene