Om oss

Muslimsk Dialognettverk (MDN) ble etablert i 2017 av Albansk Islamsk Kultursenter, Center Rahma, Det Islamske Felleskapet Bosnia-Herzegovina, Det Islamske Forbundet og Islamic Cultural Centre. Fem moskeer som representerer i underkant av 30 000 muslimer (medlemmer i trossamfunnet). Medlemmene i MDN har lang fartstid og erfaring fra dialogfeltet, forut for paraplyorganisasjonens etablering.

MDN skal være en nasjonal arena for kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.

MDN er representert i ressursgruppen for etterutdanning av religiøse ledere ved Teologisk fakultet, Universitet i Oslo. MDN ble tatt opp som fullverdige medlemmer av Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn i 2019, etter å ha vært observatørmedlem.

  1. MDN skal være en nasjonal arena for religionsmøte, kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og
    det øvrige samfunnet.
  2. MDN skal fremme et felleskap hvor muslimer og ikke-muslimer møter hverandre med åpenhet, likeverd og respekt, og hvor uenigheter diskuteres med god dialog.
  3. MDN skal fremme fredfull sameksistens og et pluralistisk samfunn.
  4. MDN skal styrke tros-, ytrings- og religionsfrihet i samfunnet både i lovgivning og i praksis.
  5. MDN skal være forankret i den islamske troen og styrke fellesskap mellom muslimske organisasjoner i fellessaker.