Hvem er vi

Muslimsk Dialognettverk (MDN) er en paraplyorganisasjon som gjennom sine medlemsmoskeer representerer over 30 000 norske muslimer. MDN er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

  • MDN bidrar til fredelig sameksistens i et pluralistisk samfunn.
  • MDN fremmer felleskap basert på åpenhet, likeverd og respekt.
  • MDN er en nasjonal arena for religionsmøter, kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.
  • MDN er forankret i islams lære og styrker fellesskapet mellom muslimske organisasjoner i saker av felles betydning.

 

MDN er representert i ressursgruppen for etterutdanning av religiøse ledere ved Teologisk fakultet, Universitet i Oslo.