Muslimsk Dialognettverk ønsker alle en fredelig høytid

April i år er en måned full av høytider. Som muslimer feirer vi ramadan med faste for å komme nærmere vår gud. Noen Buddhister og hinduer feirer nyttår i dag og i morgen. Våre kristne venner starter påskefeiringen i morgen, og våre jødiske venner feirer pesach i disse dagene.

Vi i Muslimsk Dialognettverk ønsker alle en fredelig og god høytid.

Det fellesskapet vi har på tvers av tro og livssyn her i Norge er uvurderlig og gir mye glede. Vi er derfor svært takknemlig og setter stor pris på de gode dialogene og hvordan vi står sammen og støtter hverandre når kriser rammer noen blant oss.

Ha en fin påske, en hyggelig pesach og et godt nyttår.