Foto: Dado Ruvic (Reuters)

Muslimsk Dialognettverk om vaksinering mot Covid-19

Endelig er vaksinering mot Covid-19 i gang. I denne forbindelse spres det mange konspirasjonsteorier.

MDN har konsultert seg med islamske lærde og har følgende anbefaling:

  1. I en sak som gjelder liv og helse skal man aldri lytte til konspirasjonsteoretikere. Det er kun eksperter og fagpersoner som skal lyttes til og som skal bli tatt på alvor.
  2. Det sprer seg spekulasjoner om at noen vaksiner inneholder stoffer som er utvunnet fra svin. Dette er blitt avkreftet av Helsedirektoratet.
  3. Hvis det ikke finnes alternativer som er frie fra stoffer fra svin, vil prinsippet om nødvendighet (darura) kunne anvendes. Dvs. at selv det som i utgangspunktet er forbudt blir tillatt. Dermed kan denne vaksinen tas selv om den ville inneholdt noe fra svin fordi det anses som nødvendighet. (K. 2:173, K. 5:3, K. 6: 145, K. 16:115):
  4. MDN anbefaler på det sterkeste at alle som får mulighet om å vaksinere seg. Ikke bare for å beskytte seg selv mot denne pandemien, men også for å være med i dugnaden for å stoppe spredningen til andre.