Muslimsk Dialognettverk i kommunikasjon med Politidirektoratet

Med bakgrunn i koranbrenning på Stovner og vold i Sandefjord deltok Muslimsk Dialognettverk sammen med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn på et svært konstruktivt møte med politidirektoratet, hvor politidirektør Benedicte Bjørnland og ledere fra Beredskapsavdelingen og Forebyggings- og etterretningsseksjonen var til stede.

I Norge har vi i over 25 år jobbet med interreligiøs dialog og samarbeid med myndighetene. Vi er i en unik posisjon der avstanden til myndighetene er kort og velviljen til å fortsette å ha et harmonisk samfunn er stor. Selv om alle parter delte bekymringen over situasjonen i Sverige, så er vi samtidig enige om at vi i Norge har alle forutsetninger for å ikke havne der.

Politidirektøren innledet med å sette pris på vårt initiativ og ønsket alle innspill velkommen. Alle gode krefter må stå samlet mot det som kan være destruktivt mot vårt samfunn. Vi delte våre tidligere erfaringer og den siste erfaringen med Stovner moské. Vi videreformidlet bekymringen fra våre medlemsmoskeer, og det ble også tatt opp et viktig tema – hvordan skal vi snakke med barna våre om slike hendelser?

Det kom også frem at de fleste av de som utøver vold på slike motdemonstrasjoner er unge menn som har en forhistorie med politiet. Vi mistenker at det kan være omsorgssvikt, kriminell bakgrunn eller andre traumer man har opplevd som gjør at de tyr til handlinger som er sterkt uislamske. Det er viktig å forstå at politiet ikke støtter SIANs ytringer.

Vi var alle enige om at vold ikke er svaret på provokasjonene, og at diskusjonene bør tas på andre arenaer enn i gatene og i motdemonstrasjoner. Det ble også diskutert noen konkrete forslag til tiltak, og hvordan vi kan sammen forhindre vold.

Vi vil aktivt jobbe sammen med politiet i de ulike distriktene, slik at alle og enhver føler seg trygge i sin by og i sitt nærområde. Vi setter stor pris på at politidirektoratet tar våre bekymringer på alvor og holder åpen dialog.