Det Islamske Forbundet (Rabita) ble etablert i 1987 og har per 2019, 3552 medlemmer.

Facebook og Instagram: detislamskeforbundet
Adresse: Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Nettside: www.rabita.no
Mail: post@rabita.no