Rapport fra undervisning i norske moskeer

Denne kartleggingsrapporten handler om undervisning for barn og unge som organiseres i seks store muslimske trossamfunn som alle er medlemsmoskeer i paraplyorganisasjon Muslimsk Dialognettverk (MDN):

  • Albansk Islamsk Kultursenter i Norge (AIKN)
  • Center Rahma
  • Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina i Norge (FBHN)
  • Det Islamske Forbundet (Rabita)
  • Islamic Cultural Centre Norway (ICC)
  • Marokkansk trossamfunn (Attaouba)

 

Hvert trossamfunn beskrives individuelt, og det trekkes tråder mellom dem. Rapporten viser at det både er store likheter og signifikante forskjeller mellom hvordan disse trossamfunnene organiserer sine undervisningstilbud, så vel som hvilket faglig innhold undervisningen har og hvilke perspektiver som vektlegges. Dette er alle dynamiske organisasjoner, hvor det finnes en kontinuitet som strekker seg tilbake til de første muslimene som etablerte seg i Norge utover 1970- og 1980-tallet, og hvor det også finnes endringer som kan forstås som svar på og illustrasjoner på den utviklingen den muslimske minoriteten i Norge har gått gjennom.

 

Rapport fra studietur om Holocaust og folkemord (nov. 2022)

Denne rapporten omhandler erfaringer og refleksjoner fra studieturen til Auschwitz og Srebrenica.

Høsten 2021 gikk Muslimsk Dialognettverk (MDN) ut i Aftenposten og etterlyste bedre utdanning for religiøse ledere, i forbindelse med en antisemitisk post på Facebook, publisert av en norsk imam i Drammen. MDN mente det var viktig å øke kunnskapen blant norske imamer om europeisk historie, Holocaust og folkemord.

Muslimer føler på kroppen hvordan det er å leve med negative fordommer, diskriminering og hatytringer. Men på samme måte som vi forventer at storsamfunnet jobber mot muslimfiendtlige holdninger og is-lamofobi, må vi jobbe mot antisemittisme og konspirasjonsteorier mot jøder blant muslimer. Imamer og muslimske ledere et særlig ansvar i dette arbeidet.

 

Rapport: Kvinner i norske moskeer - Nye muligheter

Denne rapporten er en forkortet versjon av “Endring i det stille” slik at flere kan lese om de viktigste funnene i rapporten.

I norske moskeer i dag deltar både kvinner og menn. Kvinner har deltatt lenger enn storsamfunnet har vært klar over. Samtidig har deres deltagelse ofte ikke vært like synlig som den mennene har. Dette kan være fordi flere kvinner har hatt praktiske oppgaver, og færre har deltatt i den formelle ledelsen. De to områdene praktiske oppgaver og ledelse er likevel tett knyttet sammen, fordi det er fra de aktive at nye ledere rekrutteres. Slik skapes nye muligheter for kvinner i moskeene.

 

 

Rapport: Endring i det stille

Denne rapporten tar opp kvinners deltagelse i drift og ledelse av fem større moskeer. Moskeene er alle medlemmer av Muslimsk Dialognettverk. Rapporten bygger på intervjuer med 33 ledere og nøkkelpersoner i moskeene, både kvinner og menn.

 

Grønn håndbok

Av: Annam Chaudhry

EN GUIDE TIL Å DANNE GODE GRØNNE VANER ÅRET RUNDT