Velkommen til årets dialogkonferanse!

Sted: Raddison Blu Plaza, Oslo
Dato: Onsdag 6. mars 2024
Tid: Kl. 09:00-13:00 + lunsj

Årets tema er: Trosidentitet i friminuttene og negativ sosial kontroll

Hvilke fordeler og utfordringer kan åpenhet rundt trosidentitet i friminuttene føre til?
Hvordan er islam en del av løsningen for å håndtere negativ sosial kontroll?

Anbefaler å bruke: #mdn #mdnkonferanse

Program 06.03.2024

Siden 1999 har Senaid Kobilica vært sjefsimam i Det islamske fellesskapet i Bosnia-Hercegovina i Norge. I 2008 ble han tatt med i boken “Hvem er hvem” og kåret til en av Norges mektigste livssynsleder.

Senaid fikk også Toleranseprisen i 2011 sammen med sogneprest Anne Marit Tronvik for innsatsen sin etter terrorangrepet 22.7.

For tiden er han styreleder i paraplyorganisasjon Muslimsk Dialognettverk.

Han er sivilingeniør, men har i hele sin voksenalder jobbet med dialog og religionspolitiske spørsmål. Han ble nylig valgt som nestleder i Muslimsk Dialognettverk og en sterk pådriver av dialogarbeid, både innad i moskeene og også mot samfunnet. Han er leder for ICC Alna og nestleder i STL Oslo.

Hans tese er at mer åpenhet om andres trosidentitet vil føre til en bedre og tryggere relasjon mellom mennesker. Her er noen viktige rapporter som understøtter dette:

Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros- og livssynspolitikk
– Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010.
– Avgitt til Kulturdepartementet 7. januar 2013.

Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo
Venter på politisk behandling i Oslo Byråd.

Hvordan startet islamofobi i USA og verden etter 9/11.
I følge denne rapporten fra 2011 var det ingen motreaksjon mot muslimer de første 3-4 årene etter 9/11.
Men så startet det hele plutselig. Rapporten avdekker et nettverk og hvem som står bak.

 

 

Synnøve Markeng, stipendiat Høgskole i Innlandet. Hennes forskningsinteresser og temaer er blant annet:

– Islamsk mangfold i Norge
– Religion, ungdom og populærkultur

Les mer om henne her.

Kjell Ove Hauge, rektor Kuben VGS

Anna Dan Vy Vu, styremedlem i Norges Unge Katolikkers hovedstyre
Larin Hnana, aktiv frivillig i Rabita-moskeen

Leder: Aischa Selhi

  • Marianne Stenber, divisjonsdirektør Kompetanseutvikling og elevrettigheter, UDE
  • Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben VGS
  • Peder, leder for DEMBRA
  • Larin Hnana, Rabita
  • Anna Dan Vy Vu, NUK

Sajila Asghar, Generalsekretær Minhaj Kvinneforum

Dr. Faruk Terzic
Imam Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina

Saleemullah Alvi
Imam Islamic Cutltural Centre Norway

Imen Hasnaoui annonserer MDNs Takk-for-dialog-prisen