MDN Dialogkonferanse 2023

– hver samtale teller

Sted: Thon Hotel Opera, 4. etasje
Dato: 23. januar 2023
Tid: Kl. 08:30-13:15 + lunsj

Tema del 1: Kvinners rolle i moskeer
Tema del 2: Moskeenes bidrag i lokalsamfunnet

Anbefaler å bruke: #mikrodialog #mdn #mdnkonferanse

Følg oss her:

Program 23.01.2023

Saleemullah Alvi, imam Islamic Cultural Centre Norway (ICC)

Programleder Sara Bahadur

Siden 1999 har Senaid Kobilica vært sjefsimam i Det islamske fellesskapet i Bosnia-Hercegovina i Norge. I 2008 ble han tatt med i boken “Hvem er hvem” og kåret til en av Norges mektigste livssynsleder.

Senaid fikk også Toleranseprisen i 2011 sammen med sogneprest Anne Marit Tronvik for innsatsen sin etter terrorangrepet 22.7.

For tiden er han styreleder i paraplyorganisasjon Muslimsk Dialognettverk.

Ragnhild J. Zorgati er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og bruker denne rapporten i undervisningen sin. Det er Nora Stene som har utarbeidet rapporten. Et oppslag om rapporten i Vårt Land kan leses her.
Hele rapporten til MDN kan lastes ned her.


Panelleder.
Shazia Majid er utdannet økonom, og har vært gjesteforsker ved Oxford University. Hun er til daglig journalist og kommentator i VG. Shazia har også skrevet den prisbelønte boken Ut av skyggene om innvandrerkvinnenes historie. En forkortet versjon av Endring i det stille kan leses her.

Almas Ali er leder i Islamic Cultural Centre Alna (ICC Alna) som ble åpnet januar 2020. Tidligere leder for ICC Kvinner på Grønland. Jobber ved Trosterud skole. Gestaltterapeut student i 3 år. Bodd 25 år på Haugerud og var en viktig bidragsyter under åpning av ICC Alna. Les mer om åpningen av moskeen.

Imen Hasnaoui er daglig leder i Det islamske forbundet (Rabita), Studert executive master of managment og organisasjonsutvikling på BI.
Har tidligere sittet i styret, og ledet store prosjekter i Rabita, blant annet Id for alle på Rådhusplassen, Muslimske veivisere og mangfoldsfestivalen. Sitter også i ressursgruppen til MDN, og er rådsrepresentant i STL Norge.

Ragnhild Zorgati, førsteamanuensis, det humanistiske fakultet, UiO

Kjersti Opstad er debattansvarlig i VårtOslo og skribent.

For noen år tilbake bestemte Kjerste seg, på vegne av alle passive medlemmer i Den Norske Kirke, for å gå inn og finne ut av hva de driver med. Det ble til 52 artikler i VårtOslo, en bok. Som en oppfølging besøkte Kjersti mange ulike moskeer som resluterte i over 20 artikler.

Rune Carlsen er Rubiks Kube Entertainer i egen klasse. Han tok Norge med storm under Norske Talenter 2018!

Med gullknapp fra dommerne og vinner av semifinalen, ble Rubiks Kube satt på kartet for alvor.

Tryllekunstner og Rubiks Entertainer Rune Carlsen har tatt Rubiks Kube til et nytt nivå i underholdningsbransjen. Med en unik interesse av algoritmer, matematiske formler og tall kan han gjøre han mest umulige ting med en Rubiks Kube.

Arshad Jamil er tidligere leder i ICC grønland, vært et aktivt styremedlem i ICC i flere år og er en profilert norsk muslimsk leder. Han har et brennende engasjement for dialogarbeid og bidratt i snart 20 år med sitt kunnskap og erfaringer. Han var med på å etablere ICC Alna moskeen og hadde rollen som nestleder

Dag Endal har de siste åtte årene vært leder for Haugerud IF.

Som styreleder i HIF og «forebyggingsaktivist» ble han i 2022 tildelt Norges Idrettsforbunds pris «Årets ildsjel» for Oslo fylke. Samme høst kåret Aftenpostens lesere Dag Endal til «Årets Osloborger» for innsatsen for idrettslaget og nærmiljøet.

Sajjad Younes er styreleder i bergen moske i tillegg er han leder av det pakistanske velferd i bergen. Han er tidligere leder i STL Bergen. Han er aktiv medlem i vestlandet innvandrerråd, og jobber frivillig i mange organisasjoner

Tariq Alsagoff er daglig leder Dialogforum Østfold, et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog og styreleder i moskeen Masjid Darussalam i Fredrikstad. Dialogforum Østfold ble stiftet i 2015, og eies av muslimske og kristne trossamfunn og arbeider for å forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold

Han har vært sterkt engasjert i frivillig arbeid og helt siden 2002 har Akmal Ali arbeidet som Imam, forstander, lærer i moskeen, styreleder og media talsmann, er du i tillegg tilfeldigvis muslim i en konflikt og bor i agder, ja da er Akmal Ali mann du bør se etter for han nemlig også konfliktmegler for muslimer i Agder. For tiden er han daglig leder for Muslimsk

Tor Øystein Vaaland, Styreleder i STL Oslo, Kirkefagsjef i Oslo bispedømme

Panelleder. Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Carsten Schuerhoff er teolog og har jobbet som prest både i Nord-Østerdal og i Groruddalen. Han er nå forsker ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Hans interessefelt er kirke- og gudstjenesteteori, kirke og urbanitet, religionsdialog og internasjonale menigheter.

Annette Dreyer, dialogprest i Østre Aker og Haugerud menighet. Har jobbet med religionsdialog siden hun begynte å jobbe i Groruddalen for 6 år siden. Er opptatt av hvordan kirken kan bidra til å skape trygge og gode nabolag, og dialog er en forutsetning for å kunne gjøre dette.

Faruk Terzic er leder for imam- og kunnskapskomiteen i MDN. Han er til daglig imam i Det Bosniske Fellesskapet Bosnia og Herzegovina avd. Oslo. Han er aktiv i dialogarbeid og sitter blant annet i rådet i STL Av hans andre verv kan nevnes:
_Medlem i forsknings gruppe om interreligiøs studier og Islamsk teologi, TF
_Medlem av muslimsk-jødisk dialoggruppe
_Vara styremedlem i HL senteret

Zakiya Wardy, styremedlem Det Islamske Forbundet (Rabita). Hun har flyttet fra et mindre sted til Oslo.

Lena Larsen, tidligere rådsleder i Det Islamske Forbundet (Rabita) og som har en lang fartstid innen dialogarbeid får æren av å overrekke en Takk for dialogen-pris til prof. Oddbjørn Leirvik. Lena jobber i Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet.

Basim Ghozlan, styremedlem Muslimsk Dialognettverk og styremedlem i Det Islamske Forbundet (Rabita)

Varaordfører Abullah Alsabeehg (AP)

Arshad Jamil og varaordfører Abullah Alsabeehg oppsummerer og deler sine refleksjoner.

Arshad Jamil har i snart 20 år bidratt med sitt brennende engasjement for dialogarbeid, integrering,  kunnskap og sine erfaringer som norsk muslim.  Han er et aktivt styremedlem i ICC moskeen og Muslimsk Dialog Nettverk. Han er også hovedansvarlig for denne konferansen.

Lunsjbuffet er i 3. etg.
Dhuhr gjennomføres bakerst i denne salen

Mandag 23. januar 2023 arrangerte Muslimsk Dialognettverk sin Dialogkonferanse 2023 – konferansen gikk under budskapet; Hver samtale teller.

Statsminister Jonas Gahr Støre var invitert til å holde åpningstalen på dialogkonferansen 2023. Hovedtemaene var kvinners rolle i moskeene og moskeenes bidrag i lokalsamfunnet.

Statsministeren anerkjente den jobben MDN gjør for å skape dialog mellom tros- og livssynssamfunn og den innsatsen MDN har lagt inn i de siste månedene for å motvirke ensomheten.

Han sa blant annet at MDN bidrar til, og viderefører, dialogen mellom ulike tros- og livssyn, både nasjonalt og lokalt.

– Jeg er stolt av å være statsminister i et land som har en slik beredskap hos tros- og livssynsamfunnene, som ikke er bygget opp av staten, men som er resultatet av at enkeltmennesker, tros- og livssynssamfunn og organisasjoner har lagt ned en fantastisk innsats over mange år, sa Støre.

Utdrag av åpningstalen til statsministeren kan leses her.

– Dere var også en betydelig aktør under pandemien, både med å nå ut med informasjon, men også gjennom ulike tiltak for sårbare grupper, dere jobber for å motvirke ensomhet og har aktiviteter for barn og unge, nå senest i skibakken i julen.

 

Statsministerens intervju med NRK kan sees her. (bilde)

Pressemelding på regjeringen.no kan leses her.

 

Kvinners rolle i moskeer

Muslimsk Dialognettverk bestilte en undersøkelsesrapport for å kartlegge hvilken rolle moskeer har i MDN-moskeer. Denne rapporten tar opp kvinners deltagelse i drift og ledelse av fem større moskeer. Moskeene er alle medlemmer av Muslimsk Dialognettverk. Rapporten bygger på intervjuer med 33 ledere og nøkkelpersoner i moskeene, både kvinner og menn. Materialet om kvinners deltagelse er satt inn i en ramme som inkluderer særtrekk ved hver moske, historikk i Norge og detaljer om organisasjonsstruktur. Gjennomgangen viser at kvinner er helt sentrale for driften av alle de fem moskeene. Bildet er nyansert, og teksten peker på at kvinner deltar i drift av moskeorganisasjoner der storsamfunnet ofte ikke er klar over at de deltar.

Førsteamanuensis Ragnhild J. Zorgati presenterte funnene til kollega Nora Stenes rapport “Endring i det stille”, om kvinner deltagelse i drift og ledelse i medlemsmoskeene til MDN. Hele rapporten kan leses her: https://muslimskdialog.no/…/Rapport-Endring-i-det…

En forkortet versjon av rapporten kan leses her!

Moskeenes bidrag i lokalsamfunnet

MDN mener at flere moskeer må åpne dører og engasjere seg i lokale forhold som fritidsaktiviteter, ungdommer, idrett, skole osv. Det finnes i dag mange gode eksempler på hvordan dette kan gjøres. Gjennom denne konferansen viste MDN frem de gode initiativene som har blitt tatt i hele Norge. Blant annet var Bergen Moské, Muslimsk Union i Agder og Dialogforum Østfold invitert til å dele sine erfaringer.

ICC Alna er kanskje det nyeste tilskuddet der de på kort tid har klart å etablere et usedvanlig samarbeid mellom kirken og idrettslag. Etter panelsamtalen var et av spørsmålene fra salen; jeg ser at dere gjør så mye bra arbeid, hvorfor forteller dere ikke dette til samfunnet?

Det er derfor ekstra viktig at enda flere moskeer bidrar i lokalsamfunnet slik at man ikke trenger media og politikere til å spre de gode initiativene, men at folk bare vet det.

På programmet stod det også lansering av MDN Forum. MDN utvider sitt nettverk og gjør det enklere for andre trossamfunn å delta, gi innspill, få inspirasjon uten noen forpliktelser. Tre moskeer hadde allerede meldt seg inn i MDN Forum.

Programmet ble avsluttet med å hedre professor Oddbjørn Leirvik for sin formidable innsats innen interreligiøst dialogarbeid. Han fikk overrekket en Takk-for-dialogen-pris.