ledig stilling

MDN søker daglig leder

MDN styrker staben sin og søker nå etter daglig leder til en nyopprettet stilling.

MDN er en dialog- og paraplyorganisasjon som gjennom sine medlemsmoskeer representerer over 30 000 norske muslimer. MDN er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Vi jobber for å være en nasjonal arena for religionsmøter og kunnskapsbasert dialog i samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet. Vi jobber for et felleskap basert på åpenhet, likeverd og respekt, og med
det bidrar vi til fredelig sameksistens i et pluralistisk samfunn. MDN styrker også fellesskapet mellom muslimske organisasjoner i saker av felles betydning.

Les mer om stilling Finn.no

rhdr