Bli med på lederkurs – Religionsdialog for Ungdom

Er du mellom 16 og 18 år og aktiv i din kirke eller moske? Bli med på Lederkurs- religionsdialog for ungdom!

Muslimsk Kirkelig dialogsenter Oslo og Muslimsk Dialognettverk har laget et spennende kurs for deg som går på videregående skole.

– Vi inviterer menigheter og moskeer til å utfordre sine ungdommer til å delta på dette kurset som vi tror vil gi masse tilbake til lokalmiljøet og menigheten/ moskeen.

Kurset er gratis og går over to kvelder og en helg fra 19. januar til 9. februar. Helgen er med overnatting og er også gratis. For dere som har lederkurs er det mulig å legge dette inn som en del av en egen kursplan. 

Det blir samtaler, øvelser, besøk av spennende gjester og av hverandres hellige rom, mat og en helg med overnatting i januar.

Har du lyst til å:

  • bli bedre kjent med andre ungdommer som er engasjert i kirke og moske?
  • lære mer om religionsdialog, bli kjent med andres tro og tradisjon?
  • lære mer om spennende tema som fordommer, ytringsfrihet og fake news
  • bli inspirert til å bruke stemmen din i det offentlige rom
  • få verktøy til en god samtale
  • Bli inspirert og få hjelp til å starte lokalt dialogarbeid

Tema og Plan for kurset:

  • «Tro møter tro og dialog» 19.januar kl 17.00 til 21.00, starter med felles måltid. Sted Majorstuen kirken, Kirkeveien 84. 
  • «Ytringsfrihet, fake news og Våg å bruke stemmen din» 28.- 29. januar overnattingstur (sted kommer) 
  • «Dialog i hverdagen» 9. februar kl 17.00 til 21.00 starter med felles måltid. Sted Islamic Cultural Centre Norway, Tøyenbekken 24

Påmeldingsfrist 15. desember For påmelding klikk her

Vi inviterer menigheter og moskeer til å utfordre sine ungdommer til å delta på dette kurset som vi tror vil gi masse tilbake til lokalmiljøet og menigheten/moskeen.