Innspillsmøte til NRK Supers temadager

I dag har vi deltatt på innspillsmøte til NRK Supers temadager om religion Januar 2021
Vi formidlet vår refleksjon rundt følgende spørsmål:

  1. Hva ønsker vi at barna skal lære gjennom NRK Supers temadager om religion?
  2. Hva ønsker vi at voksne skal sitte igjen med etter NRK Supers temadager om
    religion?
  3. Hva tenker vi at NRK Super bør ta hensyn til i formidlingen av innholdet i
    temadagene?
  4. Hva vi tror barn kan oppleve som positivt og utfordrende med tros- eller livssyns
    utøvelse?