Informasjonsfilmer om korona på flere språk

En av våre medlemsmoskeer, Det Islamske Forbundet, har laget informasjonsfilmer om koronaviruset på flere språk.

Marte Nøren forteller at dette er noe de har gjort i samarbeid med Integrerings og Mangfoldsdirektoratet for å spre informasjon om koronaviruset til flest mulig, uavhengig av hvilke språk folk kommuniserer best på.

«Vi har mange i vår moske som ikke er så sterke på norsk, men som er flytende på arabisk og andre språk, så da synes vi det er fint å kunne tilby denne informasjonen på flere språk,» sier Nøren.

Koordinator i Det Islamske Forbundet og Muslimsk Dialognettverk, Hossam Belkilani er takknemlig for muligheten til å hjelpe til. «Det er en ære og bidra til den nasjonale dugnaden som var nokså tøff og utfordrende for alle, men det er alltid et lys på slutten av tunnelen.»

Muslimsk Dialognettverk er glade for å se at også våre moskeer gjør det de kan i denne krevende tiden.

Ta en titt på videoene her:

Video på norsk
Video på sorani
Video på urdu
Video på somali
Video på engelsk
Video på arabisk
Video på dari