Id-al-fitr blir den 13. mai 2021

I henhold til den felles hirjikalenderavtalen, blir Id-al-fitr den 13. mai i år. Også i år er vi underlagt restriksjoner i store deler av landet og det blir en uvanlig feiring, men vi håper alle finner litt glede i dagen likevel.

Id Mubarak

Mer informasjon om hirjikalenderavtalen her:

Felles hirjikalenderavtale i Norge