Id al-Adha 2020

Når vi i Norge ser politiet føler vi oss trygge og barna glade. Ekstra stas når dette er på en av de viktigste dagene Islam, Id al-Adha.

En stor takk til Oslo Politidistrikt for deres tilstedeværelse og innsats overfor Oslo borgere. Spesielt i en slik dag ❤️