Felles hijrikalender avtale i Norge

Etter et grundig arbeid av Islamsk Råd Norge (IRN), og Muslimsk Dialognetverk (MDN) i en bredt sammensatt komite «En felles Eid i Norge», har muslimske trossamfunn i Norge på tvers av ulike lovskoler inngått avtale om en felles hijrikalender i Norge. Det vil si at norske muslimer i fremtiden vil starte Ramadan samtidig og feire Eid al-fitr og Eid al-adha  i fellesskap, i henhold til annonsering fra komité «En felles Eid i Norge».

En slik felles avtale har vært viktig å få på plass etter flere tilfeller av uenigheter i feiring av religiøse høytider. Denne splittelsen har blitt mer synlig de siste årene. Som følge av dette har det vært behov for å komme sammen og finne en felles løsning og metodikk som ivaretar både teologiske prinsipper fra Koran og Sunna, og praktiske beslutninger.

Arbeidet med en felles Eid i Norge startet allerede i 2019 og har pågått nærmere 1års tid. Over 80 ulike moskeer har signert på avtalen og vi mener det er en milepæl for norske muslimer at man har inngått en slik avtale i Norge. Vi gjør du’a for at denne enigheten bidrar til mer samhold og kjærlighet blant norske muslimer.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعاً وَلَا تَفَرَّقُوا

“Hold fast alle sammen ved båndet til Allah, og splitt dere ikke opp” (Koranen 3:103)

Informasjon om arbeidet og dens grunnlag kan leses her:

Hijrikalender avtale 2020 Norge

10 års kalender

Presentasjon av hijrikalender avtalen 2020

Religiøs retningslinjer – arabisk

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Comments are closed.