Fulltidsstilling – Dalig leder (2023)

Ønsker du å jobbe for et mer harmonisk samfunn med respekt og toleranse for mangfold?

Dialogarbeid er en sentral del av MDNs virksomhet. Målet er å fremme forståelse og respekt for hverandre på tvers av forskjeller og uenigheter, og samtidig avlive myter, fordommer og misforståelser. Våre medlemsmoskeer har drevet med dialogarbeid siden 90-tallet.

MDN er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). MDN utarbeider blant annet korte policynotater, utredninger, faktagrunnlag og uttalelser til offentlige høringer. I 2022 produserte MDN en forskningsrapport om kvinners rolle i moskeer.

Andre viktige saker MDN og deres medlemsmoskeer har jobbet med, er blant annet karikaturssaken 2005/2006, ekstremisme, radikalisering, spørsmål rundt ytringsfrihet, koranbrenning, skolepensum og læreverket. MDN har i tillegg et tett samarbeid med politiet om blant annet hatkriminalitet og islamofobi.

MDN har arrangert studieturer for imamer og vi jobber med kompetanseheving av ledelsen i moskeene.

Vi søker en ambisiøs daglig leder i tre års åremålsstilling med mulighet for forlengelse.