Fellesuttalelse fra imamer: bruk din stemmerett

Fellesuttalelse fra imamer og muslimske ledere

Muslimsk Dialognettverk (MDN) er en partipolitisk uavhengig paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn i Norge. Målinger og statistikk viser at valgdeltakelsen blant innvandrere, spesielt muslimer, er lav. Dette må endres. Hvis vi sammenligner forhåndsstemming i forskjellige deler av Oslo, ser vi en skjevhet som må adresseres. Vi som imamer og muslimske ledere ønsker å uttrykke vår dypeste overbevisning om viktigheten av valgdeltakelse. Dette er viktig å delta i samfunnet og en viktig borgerplikt.

  1. Betydningen av stemmerett: De som unnlater å stemme, overlater stemme til de som kanskje ikke deler våre verdier eller prioriteringer. Hvis vi deltar aktivt i valget, vil politikerne legge merke til oss og representere våre interesser. En høy valgdeltakelse fra vår side betyr at de vil snakke MED oss; hvis den er lav, vil de snakke OM oss og ta avgjørelser på våre vegne.
  2. Økonomiske ulikheter: Som påpekt i den siste rapporten fra IMDi om integrering er det en økning i økonomiske forskjeller mellom innvandrere og den generelle befolkningen. 26% av alle innvandrere bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, mot 7% i den øvrige befolkningen. Det er i tillegg dyrtid og mange sliter må få endene til å møtes. Dette er et område som må prioriteres, og vår stemme kan spille en viktig rolle for å påvirke endring.
  3. Barn og oppvekst: Dette valget handler først og fremst om vårt lokalsamfunn. Utfallet av dette valget vil få særlig betydning for tilbudene til våre barn og unge; gode barnehager, skoler, AKS og fritidstilbud. Muslimer i Norge består av en stor andel barn og unge. Vår valgdeltakelse betyr mye for våre barns fremtid. Partier som er opptatt av å forebygge utenforskap og rasisme er etter vårt skjønn viktige for vår oppvoksende generasjon.
  4. Muslimfiendtlighet og islamofobi:
    Dessverre er negative holdninger mot muslimer utbredt i Norge, dette viser gjentatte undersøkelser fra blant annet HL-senteret og IMDi. Vi i MDN jobber allerede for å bygge en bred allianse mot denne typen hatefulle handlinger på tvers av livssyn og politisk tilhørighet. Vi ønsker at politikere må bli flinkere til å snakke på vegne av norske muslimer og si fra høylytt at dette vil de ikke ha noe av, slik både statsministeren, utenriksministeren og justisministeren gjorde sist. Bare slik kan vi lykkes. Det er dog viktig å minne om at dette valget handler først og fremst om lokale spørsmål og spørsmål knyttet til justispolitikk er viktigere for Stortingsvalg.

Vi kommer til å bruke vår stemmerett og oppfordrer også alle muslimer i Norge til å bruke sin stemmerett og forme deres lokalsamfunn.