Et felles hus for tros- og livssyn i Hovinbyen, Oslo

Er det mulig at et hus kan romme flere gudshus? Kan kristne, jøder, muslimer og andre utføre sine tilbedelser i ett og samme hus? Og hvordan vil et slikt hus se ut?

Hovinbyen er sett på som fremtiden til Oslo. Det bygges ut og planlegges kjøpesentre, boliger, serveringssteder, og mye mer. Men det er foreløpig ingen plan for et religiøst hus. Dette har satt i gang en rekke prosesser og studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har tatt for seg problemstillingen. For å utnytte plassen best mulig har de blitt inspirert av House of One i Berlin, hvor kristne, jøder, og muslimer har ett felles hus for tilbedelse.

Oslo er en livssynsåpen by, og det er viktig at også fremtiden reflekterer dette. Et felles hus for tro og livssyn i Hovinbyen vil ikke være begrenset til bare de tre største religionene, men være åpent for så mange tro og livssyn som mulig. Da studentene fra Arkitekturhøgskolen presenterte sine design i Østre Aker kirke 23. mars var MDN godt representert. Her var det også panelsamtale, livlige diskusjoner rundt hvordan man kan få til noe slikt, og hvorfor det er behov for nettopp et slikt hus.

Se innslaget om et felles hus fra Dagsrevyen på NRK