Dokumentar om Ramadan i moskéene

Koordinator Hossam Belkilani og Arshad Jamil styremedlem i MDN og styreleder for i
ICC Norway med andre moské representanter, snakker om hvordan beslutningen om å
stenge moskéene ble tatt og hva slags reaksjoner og tilbakemeldinger vi har fått.