Det jødiske samfunnet i Norden fordømmer koranbrenning

Det er viktig å lære av historien. Det er ingen grunn til å eksperimentere på nytt på dehumaniseirng. Koranbrenningen må forstås i en større sammenheng og bør sees fra briller til nesten to milliarder mennesker. Muslimer er uten tvil for ytringsfrihet, og hvem andre enn muslimer som kan verdsette dette mest. Som blir undertrykket i diktatoriske land og som opplever islamofobi i demokratiske land, les: Europa.

Å brenne andres hellige bøker ansees ikke som ytringsfrihet, men hatytring. Det var også grunnen til den svensk-egypteren som ville brenne Toraen utenfor synagogen ble nektet av imamen og det muslimske miljøet i Sverige.

Vi er glad for at de jødiske trossamfunnene i Norge, Sverige og Danmark går frem som et godt eksempel og kommer med denne fellesuttalelsen:

ADVARER MOT KORANBRENNING

De jødiske trossamfunnene i Danmark, Norge og Sverige er også bekymret over den nye bølgen med koranbrenninger. I en felles uttalelse skriver de at demokratiet og ytringsfriheten misbrukes til å normalisere et hat mot muslimer:

«Vi er dypt bekymret over den siste tidens utvikling i våre land. Antallet angrep på minoriteter som jøder og muslimer har steget og blitt normalisert gjennom de siste årene

Vår tragiske europeiske historie har lært oss at bokbrenninger ofte signaliserer begynnelsen på en normalisering av hat mot en samfunnsgruppe. Historisk sett imot jøder, og i øyeblikket mot muslimer. Enhver handling eller tegn på fordommer og hat er uakseptabelt, og alle individer i demokratiske samfunn har rett til å føle seg sikker og verdsatt».

Uttalelsen er undertegnet av Det mosaiske trossamfunn i Norge, Det jødiske samfund i Danmark, Judiska centralrådet i Sverige, samt av det jødisk-muslimske partnerskapet Amanah i Sverige.