ledig stilling

Muslimsk Dialognettverk (MDN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn i Norge. MDN skal være en nasjonal arena for kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.

Dialogarbeid er en sentral del av MDNs virksomhet. Målet er å fremme forståelse og respekt for hverandre på tvers av forskjeller og uenigheter, og samtidig avlive myter, misforståelser og konspirasjonsteorier.

0
Antall muslimer
0
Antall moskeer
0
Antall fylker

Corona-video

Sarbankonferanse 2022

Dialogkonferanse 2023