Muslimsk Dialognettverk skal være en nasjonal arena for kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.

Antall muslimer: 31 613
Antall moskeer: 31
Antall fylker: 11

image
Oslokoalisjonen
image
Likestillings- og diskrimineringsombudet
image
HL-senteret
image
Mellomkirkelig Råd
image
Barne- og familiedepartementet
image
Det Teologiske fakultetet (TF)
image
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn