Oslokoalisjonen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
HL-senteret
Mellomkirkelig Råd
Barne- og familiedepartementet
Det Teologiske fakultetet (TF)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn